inicijativni odbor

Nikola Ačanski

Rođen 1993. u Novom Sadu. Diplomirao na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Bavi se pisanjem i prevođenjem. Stručne radove, eseje i popularne tekstove iz filozofije, društva i kulture objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i na portalima.
Sertifikovani je voditelj radionica za mlade. Od 2016. volontira u novosadskom Udruženju sekularnih humanista „Humans“, gde se bavi radioničarskim radom i istraživanjima humanizma, sekularizma i ljudskih prava. Od oktobra 2019. član je panevropskog pokreta DiEM25.
Trenutno je angažovan kao autor, kourednik i prevodilac na portalu „Politički pregled“.
Veruje u moć angažovane reči, solidarnost i jednakost. Dobitnik je nekoliko priznanja i nagrada za pisanje.

Profilna fotografija Nikole Ačanskog

Aleksandar Jevtić, dipl. inž. građ.

Rođen 31. oktobra 1965. godine u Banjaluci, osnovnu školu pohađao u Staroj Pazovi i Vrdniku, srednju školu u Novom Sadu. Diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je i odbranio doktorsku disertaciju „Mesto građevinskog zemljišta u menadžmentu urbanog razvoja“.
Do 1997. bavi se projektovanjem i izvođenjem čeličnih konstrukcija, a onda prelazi u JP „Urbanizam“, gde je bio direktor do 2012. godine. Izabran u zvanje Docenta na FTN-u 2013. godine. Predavao na univerzitetima Edukons i Privredna akademija.
Bio odbornik u Skupštini Grada Novog Sada od 1996. do 2000, a poslanik u Skupštini AP Vojvodine od 2000. do 2004. Predsednik je Udruženja urbanista Srbije.
Oženjen, otac troje dece.

Profilna fotografija Aleksandra Jevtića

Aleksandar Jovanović

Rođen je 1976. u Novom Sadu, diplomirao na katedri za sociologiju Univerziteta u Novom Sadu. Aktivan u politici od 1991. godine u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, gde je tokom vremena obavljao različite funkcije: od predsednika Omladine LSV, sekretara za međunardonu saradnju do potpredsednika stranke. Od 2000. do 2008. godine bio je odbornik, a 2008. do 2012. godine predsednik Skupštine Grada Novog Sada. Izabran je za zamenika sekretara za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne zajednice AP Vojvodine (2014), na čelu radne grupe za ispitivanje odlaska dece iz sistema školstva u APV. Poslanik je u Skupštini AP Vojvodine (2016) i član Predsedništva Zelene parlamentarne grupe APV iz redova opozicije.
Tokom Studentskog protesta 1996–1997. član Glavnog odbora studentskog protesta. Od 2010. do 2016. godine bio je predsednik Vazduhoplovnog saveza Vojvodine. Školske 2014/2015. godine radi kao nastavnik sociologije i ustava i prava građana u privatnoj srednjoj školi u Sremskim Karlovcima.
Rekreativno se bavi trčanjem i aktivni je učesnik Novosadskog maratona. Hobi mu je muzika i povremeno javno puštanje muzike (Egzit festival). Sa suprugom Jovanom ima kćerke Simonu i Petru.

Profilna fotografija Aleksandra Jovanovića

Mr sc. Velimir Kovačević

Rođen 1960. godine u mestu Sarvaš, SO Osijek, Republika Hrvatska. Radio u policijskim upravama Zagreb i Novi Sad na poslovima suzbijanja kriminaliteta i na rukovodećim radnim mestima u zvanju policijskog savetnika.
Sad je saradnik u nastavi iz predmeta kriminalistika na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i vlasnik preduzeća za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.
Oženjen, otac dvoje dece.

Profilna fotografija Velimira Kovačevića

Milana Malenić

Rođena 1978. godine u Novom Sadu. Završila Karlovačku gimnaziju i diplomirala na Odseku za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta.
Volonterski pisala i lektorisala u biltenu Kreativnog centra „Mostovi“ u Petrovaradinu od 2000. do 2002, zatim do 2004. lektorisala List studenata Fakulteta tehničkih nauka „Mašinac“.
Od 2004. do 2009. godine profesionalno radi kao lektorka u „Građanskom listu“, od 2012. u JMU Radio-televizija Vojvodine.
Pleše argentinski tango, voli životinje i neguje levičarske ideje.

Profilna fotografija Milane Malenić

Miloš Pankov

Rođen 1974. godine u Novom Sadu, po zanimanju je doktor lingvističkih nauka. Objavio je više naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zajedno s knjigom „Diskurs ratnog izveštavanja“ na različite teme u okviru naučnih oblasti: politički i medijski diskurs, bibliotekarstvo, interkulturalnost, diskurs i rod.
Zaposlen u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, od 2013. kao rukovodilac odeljenja Informaciono-referalni centar sa čitaonicom.
U političkom životu stiče prva iskustva 1998. kao omladinski aktivista u borbi protiv režima Slobodana Miloševića. Za odbornika Skupštine Grada Novog Sada na listi „Zajedno za Vojvodinu“ izabran je 2008.
Oženjen je i otac dvoje dece.

Profilna fotografija Miloša Pankova