programske smernice

1. Privredni razvoj i tranzicija ka obnovljivim izvorima energije

2. Društvena jednakost

3. Demokratizacija društva, reforma političkog i pravnog sistema