Osnovne vrednosti

Akcija progresivne Vojvodine

jeste zajednički pokret angažovanih u borbi protiv nejednakosti, za unapređenje kvaliteta života ljudi, autonomiju Vojvodine, okupljen oko vrednosti:

01

Demokratije

Demokratije u kojoj ljudi imaju moć da oblikuju svoje institucije i svoje društvo kroz neposrednije učestvovanje u planiranu i odlučivanju na svim nivoima. Demokratija je postala fraza, prazna reč. Građani i građanke ne biraju više svoje predstavnike, a skupštine više nisu mesto odlučivanja. Povratak istinske demokratije preduslov je za uspostavljanje odgovornosti, a time i poverenja između građana i građanki i donosioca odluka koje je nestalo;

02

Jednakosti

Jednakosti koja služi interesima svih umesto nekolicine, kroz borbu da se umanje rastuće nejednakosti među ljudima i iskorene svi oblici diskriminacije, zasnovane na drugačijoj klasnoj, rodnoj, rasnoj, nacionalnoj, verskoj pripadnosti ili zdravstvenom ili materijalnom stanju;

03

Pravde

Pravde koja nadilazi nejednakosti i nasleđe prošlosti. Pred zakonima svi moraju biti jednaki. Svedoci smo da je u našem društvu pravda selektivna. Posledica je urušavanje sistema poverenja i sigurnosti;

04

Solidarnosti

Solidarnosti, da borba zapojedinca u isto vreme bude borba za sve. Solidarnost koja nije zasnovana na nečijoj eksploataciji niti na bogaćenju, već na jednakosti ljudi i dobrobiti zajednice u budućnosti. Solidarnost sa susedima u regionu i pružanje pomoći kada je neophodna. Solidarnost nije stvar ličnog interesa, već je u interesu društva;

05

Slobode

Slobode za svakog pojedinca koja nije usmerena protiv opšte bezbednosti, ne ugrožava demokratiju, pravdu, jednakost i prosperitet drugih;

06

Antifašizma

Antifašizma aktivnim suprotstavljanjem savremenom fašizmu i osudom svih njegovih pojavnih oblika u prošlosti;

07

Ekologije

Ekologije i održivog razvoja koji postavlja razvoj ljudskog društva u harmoniju sa okolinom. Zdravlje ljudi i ozdravljenje planete važnije je od profita pojedinaca;

08

Decentralizacije

Decentralizacije, da centri odlučivanja budu bliže građanima i građankama: od lokalne samouprave, Autonomne Pokrajine Vojvodine i regije do republike. Veća moć odlučivanja dovodi do veće odgovornosti;

09

Postkapitalističkog društva

Postkapitalističkog društva, prevazilaženje postojećeg neoliberalnog društveno-ekonomskog sistema koji služi enormnom bogaćenju nekolicine moguće je kroz afirmaciju različitih modela javnog vlasništva;

10

Mira

Mira, aktivnim delovanjem protiv svih oblika nasilja u društvu, protiv rata, ksenofobije i drugih oblika mržnje. Miroljubiva politika podrazumeva i odsustvo verbalnih pretnji ratom i javnih poziva na upotrebu sile;

11

Prosperiteta

Prosperiteta koji iskorenjuje siromaštvo i investira u budućnost. Prosperitet pojedinaca ne postoji bez prosperiteta zajednice. Opšti prosperitet je garant za stabilnost budućeg društva;

12

Sekularnosti

Sekularnosti, uz poštovanje svačijeg prava na slobodno ispovedanje vere. Protivimo se klerikalizaciji društva, politizaciji religije i branimo načelo razdvajanja crkve od države;

13

Pluralizma

Pluralizma kroz snage različitosti koje nas spajaju. Podsticanje interkulturalnosti, jednakog vrednovanja i prožimanja različitih kultura u okruženju umesto koegzistencije.

14

Odgovornosti

Odgovornosti donosilaca političkih odluka – zbog štetnih posledica njihovog delovanja u prošlosti, jer od toga zavisi naša zajednička budućnost.