Zbog čega predsednik Opštine Bačka Palanka treba da bude smenjen – podsetnik za Anu Brnabić

Zbog čega predsednik Opštine Bačka Palanka treba da bude smenjen – podsetnik za Anu Brnabić

Građani Bačke Palanke na svakodnevnim protestima zahtevaju smenu predsednika Opštine Branislava Šušnice zbog nepreduzimanja mera zaštite imovine i stanovništva nakon nevremena koje je pogodilo tu opštinu, što je rezultiralo pogibijom jednog građanina (od strujnog udara izazvanog neobezbeđenim javnim električnim instalacijama), a zatim i devet dana kasnije na istom mestu njegovog unuka.

Pored toga, predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je da „ne vidi šta joj se tačno spočitava što odbija da smeni predsednika Opštine Bačka Palanka Branislava Šušnicu“. S tim u vezi postavljamo Ani Brnabić, kao i nadležnom javnom tužilaštvu, sledeća pitanja:

1. Da li Vam je poznato da su prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama za prevenciju, postupanje u vanrednim situacijama i otklanjanje posledica vanredne situacije nadležni predsednici opština koji imaju ulogu komandanata opštinskih štabova za vanredne situacije? U datim okolnostima oni imaju sva ovlašćenja i snose odgovornost da na ugroženom području organizuju i preduzmu sve potrebne mere i radnje da preduprede, spreče, otklone i saniraju posledice katastrofa. S tim ciljem imaju pravo i dužnost da prema unapred pripremljenom planu mobilišu sva potrebna materijalna sredstva i ljudske resurse, te da zatraže pomoć šire društvene zajednice – Autonomne Pokrajine Vojvodine i Republike Srbije.

2. Da li Štab za vanredne situacije kojim komanduje predsednik Opštine Bačka Palanka ima poslovnik (pravilnik) o radu štaba i da li je upoznat sa svojim nadležnostima, ovlašćenima i obavezama?

3. Je li pitala predsednika Opštine Branislava Šušnicu ima li opština Bačka Palanka važeći akt o proceni rizika za vanredne situacije, izrađen od strane licenciranog pravnog lica, ažuriran u poslednje tri godine?

4. Ako takav dokument postoji, da li su na osnovu akta o proceni rizika za vanredne situacije izrađeni operativni planovi za prevenciju i postupanje za vreme i nakon vanredne situacije s konkretno imenovanim nosiocima i rokovima izvršenja zadataka?

5. Jesu li na objektima kritične infrastrukture na području opštine Bačka Palanka imenovani oficiri za vezu prema odredbama Zakona o zaštiti kritične infrastrukture?

6. Šta je predsednik Opštine Branislav Šušnica konkretno preduzeo nakon najave Hidrometeorološkog zavoda Republike Srbije o dolazećem nevremenu s područja Hrvatske? Da li je i kad sazvao sednicu opštinskog štaba za vanredne situacije?

Postoji li o tome zapisnik iz kojeg se vidi ko je od državnih organa, institucija i nadležnih javnih preduzeća bio prisutan na sastanku Štaba, šta je konkretno zaključeno i kakve su odluke donete?

Ako Vam nisu poznate nadležnosti Štaba za vanredne situacije i odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, koji jasno precizira odgovornost i proceduru za smenu predsednika opštine od strane predsednika/predsednice vlade – vreme je da se podsetite. Građani Bačke Palanke i ostalih gradova i opština u Srbiji koji već danima protestuju to dobro znaju. Osetili su na svojoj koži posledice nemara, bahatosti i obesti lokalnih moćnika Srpske napredne stranke, koje Vi štitite i pravite se da ne znate zbog čega su odgovorni.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *