Zašto se ne sprovode projekti manifestacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture?

Zašto se ne sprovode projekti manifestacije Novi Sad – Evropska prestonica kulture?

Na sajtu Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ nalaze se podaci o planiranim aktivnostima u okviru te manifestacije. Neke od njih se, međutim, ne sprovode, a informacije o tome se skrivaju od građana. U okviru projekta uređenja prostora „Nova mesta: urbani džepovi“ predviđeno je uređenje četiri lokacije: Trga galerija, Banovinskog parka, zelene površine na Bulevaru patrijarha Pavla i Vidikovca kod Mosta slobode. U tu svrhu je 16. juna 2021. Fondacija raspisala „Konkurs za Izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja za uređenje urbanih džepova u Novom Sadu u postupku nabavke za dizajn“ s nagradnim fondom od 900.000 dinara. Podaci o raspisanom konkursu nalaze se na sajtu Fondacije, međutim na sajtu nema podataka o tome šta se nakon toga dogodilo. Sad je već druga polovina 2022, a još nisu ni započeti radovi na uređenju bilo koje od pomenute četiri lokacije. Građani su uskraćeni za informacije koje bi svaka odgovorna ustanova trebalo da saopšti.

Da li su izabrana rešenja po konkursu od 16. juna 2021. i da li su isplaćene nagrade? Zbog čega nisu javno objavljeni rezultati? Da li je u planu uređenje ovih lokacija u toku 2022. godine, a u slučaju da nije, koji je razlog i zašto su podaci sakriveni od građana?

Građani treba da znaju da je Fondacija privremeno telo koje se gasi do kraja 2022, kad Novi Sad prestaje da bude evropska prestonica kulture, što znači da svi projekti moraju biti završeni dotad. Već sad je potpuno izvesno da će se umesto uređenja Banovinskog parka naredne dve godine tamo graditi podzemna garaža. Ako je to bilo u planu sve vreme, zbog čega je taj prostor uopšte izabran kao projekat EPK? Koja je bila svrha raspisanog konkursa Fondacije i po kom osnovu je isplaćen novac za nagradu?

Tražimo da se utvrdi odgovornost nadležnih u Fondaciji, načelnika uprave za kulturu i člana Gradskog veća zaduženog za kulturu jer se projekat „Urbani džepovi“ ne sprovodi, a informacije se skrivaju od građana.

Drugi primer nemarnog odnosa prema sredstvima koje građani Novog Sada izdvajaju za kulturu u vezi je s rebalansom budžeta Grada Novog Sada za 2022, gde se na strani 172 navodi da su smanjena sredstva za ulaganje u zgrade i građevinske objekte u okviru pozicije za kulturu, najviše jer su smanjena upravo sredstva za realizaciju projekta „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, i to „za 368,1 milion dinara manje u odnosu na važeći plan iz razloga izmene u dinamičkom planu izvođenja radova“. Ovim putem javno pitamo:

Na koje se zgrade i objekte iz projekta „Novi Sad EPK“ odnosi smanjenje sredstava u iznosu od 368,1 milion dinara? Da li se odnosi na odlaganje ili odustajanje od projekta „Uređenje urbanih džepova“? Ako je poznato da Novi Sad od početka 2023. više nije evropska prestonica kulture, kako je moguća bilo kakva izmena dinamičkog plana? Zbog čega gradske vlasti nisu jasno i glasno saopštile da će 368 miliona dinara biti povučeno sa projekta EPK?

Skupština Grada je, dakle, donela odluku da umanji sredstva za projekte EPK, s obrazloženjem koje je potpuno besmisleno. Građani su dužni da znaju zbog čega je propuštena šansa da se u godini evropske prestonice kulture uloži 368 miliona dinara u objekte i prostore za kulturu, gde su raspoređena sredstva koja su planirana za to i ko je za to odgovoran?

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *