Tema: Najzagađeniji kanal u Evropi jeste kod nas

Tema: Najzagađeniji kanal u Evropi jeste kod nas

Deo kanalnog sistema Dunav–Tisa–Dunav kod Vrbasa, tačnije kod prevodnice, tzv. Triangla u
opštini Vrbas, gde se spajaju Veliki i Mali bački kanal, u dužini od šest kilometara, ima vodu van
kategorije, tačnije vodu koja po kvalitetu prevazilazi sve norme i ocene kvaliteta vode.
Stručnjaci smatraju da tu ima oko 600.000 kubnih metara mulja koji je visoko toksičan, da ne
kažemo smrtonosan. Time to područje predstavlja jednu od najzagađenijih ne samo voda nego i
prostora u Evropi.
Uzrok tog problema nalazi se u uzvodnim kanalima naselja Sivac, Crvenka i Kula, kao i naselja
Vrbas, tačnije u neprečišćenoj industrijskoj vodi, ali i u otpadnim vodama farmi i u
sanitarnim vodama, odnosno u kanalizaciji na tom potezu. Industrija snosi najveću odgovornost
jer se u te kanale ispuštaju organski zagađivači, poput cijanidnih jedinjenja, ulja, kiseline i druge
visoko opasne materije. Takođe u ovom potezu od skoro sedam kilometara ispuštaju se
i neorganska jedinjenja poput olova, cinka, bakra.
Rešavanje problematike Velikog bačkog kanala zato nije moguće bez prečišćavanja sanitarnih i
otpadnih voda industrija i farmi, ali i bez sanacije paralelnih kanala I-61 i I-64, kao i kanala KC-
III.

Vlast koja se svakodnevno hvali „novim uspesima“, „investicijama“ i budžetskim viškovima nije
se udostojila da za proteklih deset godina makar započne rešavanje tog problema, iako je
projekat sanacije urađen, a deo sredstava obezbeđen iz fondova Evropske unije. Regionalni
prečistač postoji, ali su lokalne vlasti svojom katastrofalnom kadrovskom politikom dovele do
toga da on već dugo nije u funkciji. Pored finansijskog aspekta mnogo veći problem jeste
nepostojanje političke volje, znanja i kompetentnosti sadašnjih administracija, odnosno političke
garniture SNS-a u Kuli i u Vrbasu, i u pokrajinskoj i republičkoj administraciji, jer svi snose deo
odgovornosti zbog toga što se ovaj problem ne rešava.
Akcija progresivne Vojvodine već je skretala pažnju na ovaj problem. Smatramo da odmah
mora započeti rešavanje ovog problema, odnosno korišćenje postojećeg prečistača,
priključivanje postojećih zagađivača na prečistač ili izgradnja novog, a zatim započeti vađenje
mulja i deponovanje toksičnog mulja na bezbedno mesto.
Kanali su iz Vojvodine odneli malariju, kao i razne druge bolesti, i doneli joj veliki razvoj i
bogatstvo. Pored odvodnjavanja, kanali se mogu i trebaju koristiti za navodnjavanje, ali i za
druge primene kao što je sportsko-rekreativni turizam, sport, ali i vodni saobraćaj.

Ovo je pitanje naših života, zdravlja, ali i naših prirodnih bogatstava, jer drugu zemlju i vodu
nemamo.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *