SAOPŠTENJE AKCIJE PROGRESIVNE VOJVODINE POVODOM PREDLOŽENIH IZMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Akcija progresivne Vojvodine (APV) najoštrije osuđuje objavljeni Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (ZPP) i zahteva da se isti bez odlaganja povuče iz javne rasprave.

APV smatra da su izmene i dopune ZPP predložene Nacrtom protivne članu 20 Ustava jer predviđaju smanjivanje dostignutog nivoa ljudskih prava u parničnom postupku (kao što su pravo na pristup sudu, pravo na naknadu troškova postupka kada uspete u sporu), članu 21 Ustava jer uvode diskriminaciju po osnovu imovnog stanja (na primer ne možete podneti tužbu ako prethodno ne platite taksu), članu 197 Ustava jer se predviđa retroaktivno važenje zakona.

Umesto da se rešenje traži u restrikcijama prava na zaštitu u sudskom postupku, i to već prilikom podnošenja tužbe, smatramo da se rešenje problema mora naći u povećanju efikasnosti pravosuđa i zapošljavanju dodatnih stručnih saradnika koji bi pomagali sudijama u pisanju presuda.

APV u tom pogledu pruža punu podršku advokatima koji su se već pobunili protiv objavljenog Nacrta i poziva sve advokatske komore da podrže kolege, ali i sve građane u borbi za pravične propise zasnovane na Ustavu.

Inicijativni odbor
Akcije progresivne Vojvodine

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *