Inobačka plasiranjem netačnih informacija o izgradnji podzemne garaže Banovina obmanjuje javnost

Inobačka plasiranjem netačnih informacija o izgradnji podzemne garaže Banovina obmanjuje javnost

Kompanija Inobačka objavila je prošle nedelje još jednu neistinu – da je na inicijativu građana izmenjen konačni projekat podzemne garaže Banovina kako bi se očuvala zelena površina i da je na taj način sačuvan drvored jablanova i jedno stablo kestena koji nisu bili pod zaštitom. Istina je, međutim, da je još od Plana detaljne regulacije usvojenog 2009. godine pa sve do Urbanističkog plana iz 2021. godine predviđeno sledeće: „Postojeće visoko zelenilo je potrebno maksimalno sačuvati, a travnate površine i prostorno uređenje, posle izgradnje podzemne garaže, vratiti u prvobitno stanje“, kao i „drvorede, kao najzastupljeniji vid ozelenjivanja, u potpunosti sačuvati i zaštititi“ (član 3.7. PDR Mali liman u Novom Sadu). Dalje se navodi: „Prilikom izgradnje objekta garaže postojeće visoko zelenilo maksimalno sačuvati, a travnate površine i parterno uređenje, posle izgradnje garaže, vratiti u prvobitno stanje što podrazumeva i postojeću nivelaciju terena“ (član 5.4.1. PDR Mali liman u Novom Sadu). Uvidom u isti plan jasno se vidi da je očuvanje drvoreda, kao i svih zelenih površina, bila od početka zakonska obaveza investitora.

Ova izjava ima za cilj da predstavi Inobačku kao odgovornu kompaniju koja navodno poštuje propise i vodi računa o interesima građana i tako skrene pažnju s ostalih nelegalnih radnji koje su tokom izgradnje garaže Banovina učinjene, kao što je izgradnja s građevinskom dozvolom dobijenom protivno zakonu, zbog čega će svi koji su u to umešani morati krivično da odgovaraju. Ovo je još jedna u nizu neistina koju je ova kompanija iznela u javnost obmanjujući građane, a skrivajući mnoge druge stvari, kao što je ugovor između Grada Novog Sada i preduzeća Garaža Banovina d. o. o. Novi Sad, osnovanog 18. novembra 2020. godine, čiji je direktor istovremeno direktor Inobačke d. o. o., koja je zadužena za izgradnju podzemne garaže.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *