Na Svetski dan zaštite životne sredine skrećemo pažnju na neke od mnogobrojnih ekoloških problema u okruženju

Danas je Svetski dan zaštite životne sredine. Ovaj dan se obeležava kako bi se skrenula pažnja šire i stručne javnosti na mnogobrojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine.

Pored mnogih ekoloških problema s kojima se u Vojvodini i Srbiji suočavamo usled neodgovornih i štetnih političkih i ekonomskih praksi, najzabrinjavajući je kontaminiranost vazduha i reka. Ona najviše utiče na neposredno zdravlje ekosistema, a time i na zdravlje ljudi.

Kanal Dunav–Tisa–Dunav u Vojvodini, posebno Veliki bački kanal, spada među najzagađenije vode u Srbiji. Takođe, naš trenutni odnos prema prirodi i životnoj okolini ogleda se u sumornoj činjenici da je Srbija postala prva zemlja u Evropi po broju preuranjenih smrti od posledica zagađenja vazduha. U Novom Sadu vazduh je prekomerno zagađen, te pored Beograda, Šapca, Bora i Pančeva spada među najzagađenije gradove u Srbiji. Taj podatak ne čudi ako imamo u vidu da je Novi Sad jedan od najmanje ozelenjenih gradova Evrope, s manje od 5% zelenih javnih površina.

Pored toga što se svest o zaštiti životne sredine mora podizati stalnom edukacijom stanovništva, ali i primenom oštrijih kaznenih mera, potrebno je radikalno promeniti državnu politiku prema ekologiji. Država treba više da podstiče upotrebu solarnih panela, vetrogeneratora i geotermalne energije u individualnim domaćinstvima, a istovremeno da ulaže u nova elektroenergetska postrojenja. Tranzicija ka ekološki prihvatljivim tehnologijama mora biti jedan od prioriteta brige o životnoj sredini imajući u vidu činjenicu da se većina energije u Srbiji proizvodi u termoelektranama na fosilna goriva, koje su među najvećim zagađivačima u Evropi.

Smatramo da pravo na čist vazduh i zdravu životnu sredinu mora biti uvršteno u osnovna ljudska prava jer ne sme biti kompromisa kad je reč o očuvanju zdravlja ljudi i prirode.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *