Kategorija Saopštenja

Kako se leče deca u Novom Sadu

U Službi za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja „Novi Sad“ trenutno je zaposleno 56 pedijatara i 89 medicinskih sestara, koji godišnje obave preko 600.000 pregleda u 20 novosadskih ambulanti u gradu i prigradskim naseljima. Od 2015. broj pedijatara se iz…

Opširnije