APV upozorava: Vlast nema dovoljno političke volje da reši problem najzagađenijeg vodotoka u Evropi

Akcija progresivne Vojvodine upozorava: Vlast nema dovoljno političke volje da reši problem najzagađenijeg vodotoka u Evropi

 

Akcija progresivne Vojvodine (APV) i Kritična masa Kula posetile su juče deo kanalskog sistema Dunav–Tisa–Dunav kod Vrbasa, koji se smatra najzagađenijim vodotokom Evrope.

Aleksandar Jovanović iz APV-a optužio je Srpsku naprednu stranku (SNS), koja upravlja republičkim organima, pokrajinskom administracijom, ali i opštinama iz kojih dolaze najveći zagađivači tog kanala, da nema dovoljno političke volje da reši ovaj problem.

– Ovaj kanal, kao i ostali kanali u Vojvodini, nastao je najviše iz potrebe za odvodnjavanjem voda, ali i za navodnjavanjem i saobraćajem. S industrijalizacijom u drugoj polovini dvadesetog veka počinju problemi zagađenosti. Problem ne nastaje u Vrbasu, već kreće iz Sivca, ide preko Crvenke i Kule, i dolazi do Vrbasa. U pitanju su tri kanala, I-61, I-64 i KC-III – naveo je Jovanović.

Istakao je da u Sivcu postoji mlin koji u kanale izbacuje skrob, u Crvenki su organski zagađivači fabrika „Jafa“ i šećerana, a u Kuli postoje neorganski zagađivači.

– Konkretno, „Eterna“ je fabrika kože koja ispušta cijanidna jedinjena, ulja, kiseline i druge organske materijale. „Istra“ je fabrika koja je sad u stečaju a koja je ispuštala teške metale. Najopasniji je bio, naravno, olovo, cink, bakar. I imamo industriju Vrbasa, gde imamo dalje zagađivače, a usput u celom delu ta tri kanala imamo sitne zagađivače – ukazao je on.

Jovanović ističe da je preduslov za rešenje problema zaustavljanje daljeg zagađenje kanala, što podrazumeva mapiranje trenutnih zagađivača, na šta je APV dobrim delom ukazao, i da se oni priključe na regionalni prečistač ili da imaju svoje prečistače otpadnih voda. Takve prečistače koriste ili delimično koriste fabrike u Vrbasu.

– Potom da se zaustavi priliv bilo kakve vode, i čiste, i prljave i atmosferske, u ove kanale, da se oni dovedu do stanja potpune dehidratacije, odnosno da se mulj može vaditi kako ne bi prodirao dalje u podzemne vode. U pitanju je vađenje minimum 600.000 kubnih metara mulja, koji bi se dalje morao tretirati. Ova voda koja bi se izvukla morala bi se takođe tretirati – naglasio je Jovanović.

On ističe da se APV zalaže za hitnu akciju u pogledu tretmana otpada, sprečavanja daljeg zagađivanja prirode i okoline. Kako je rekao, vazduh, voda i zemlja jesu ne samo javna dobra nego i nacionalna bogatstva.

– Pored tog finansijskog aspekta mislimo da je mnogo veći problem nepostojanje političke volje, znanja i kompetentnosti sadašnjih administracija, odnosno političke garniture SNS-a koja se nalazi i u Kuli i u Vrbasu, i u pokrajinskoj administraciji i u republičkoj administraciji, jer svi snose deo odgovornosti odnosno snose deo posla u tome da se spreči dalje zagađivanje i dalji tretman ovih voda i mulja – naglasio je Jovanović.

Istakao je da se APV zalaže za ekološku tranziciju koja podrazumeva upotrebu tehnologija koje su približno prihvatljive standardima savremene Evrope, ali da se zalaže i za očuvanje prirodne sredine.

– Akcija progresivne Vojvodine zalaže se za očuvanje javnih i prirodnih dobara. Pored toga zalažemo se i za očuvanje prirodnih i kulturno-istorijskih bogatstava. Uzvodno imamo jedan redak biser, Gornje Podunavlje, koji podrazumeva i deo Mađarske, Kopački rit u Hrvatskoj, koji mnogi nazivaju evropskom Amazonijom, i mislim da bi bilo dobro da očuvamo i taj deo prirode čuvajući i ovo. Zalažemo se za to da se očuva kulturno-tehnološko nasleđe, to je, na primer, prevodnica Mali Stapar, i još drugih objekata nizvodno. Mislimo da bi se ovaj Veliki bački kanal mogao koristiti za ono čemu je namenjen – za navodnjavanje, odvodnjavanje i saobraćaj, i isto tako za neke druge namene koje podrazumeva sportsko-rekreativno korišćenje, ali bi se tretman otpadnih voda morao dovesti na nivo koji zadovoljava. Današnja tehnologija i nauka to omogućuju – zaključio je Aleksandar Jovanović.

Rade Obradović iz Kritične mase Kula i odbornik u lokalnom parlamentu dodao je da je fabrika kože „Eterna“ pionir u Kuli s ličnim kolektorom, a da pored Velikog bačkog kanala u Kuli postoji i jedan manji kanal Begejac, gde su se slivale otpadne vode od bivše fabrike vunenih tkanina „Sloboda“ i od šećerane.

– Napomenuo bih još, jer je vrlo bitno, da postoji regionalni prečistač, to je Javno komunalno preduzeće „Prečistač Vrbas–Kula“, jedan gubitaš. Inače prečistač ne radi punim kapacitetom. I kad je bio u relativnoj funkciji, radio je sa svega 40% kapaciteta – rekao je Obradović.

Naime, 2018. godine opštine Vrbas i Kula osnovale su JKP „Prečistač“, koji je trebalo da upravlja radom centralnog prečistača i da ga održava. Međutim, usled velikih finansijskih gubitaka i nemogućnosti da upravlja prečistačem, preduzeće je sklopilo javno-privatno partnerstvo s firmom „Veolija“, koje se ranije ove godine povuklo iz partnerstva, te je „Prečistač“ ostao prepušten sam sebi.

Obradović smatra kako je osnivanje tog gubitaša poslužilo vladajućoj partiji da zaposli svoje članove.

– Nažalost, oni nemaju stručnog kadra koji bi valjano održavao taj prečistač – dodao je Obradović.

Jučerašnji skup na prevodnici kod Vrbasa podržao je i Pokret za sve nas iz Vrbasa.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *