APV izneo predloge za reformu MUP-a i formiranje direktorata policije za Vojvodinu

APV izneo predloge za reformu MUP-a i formiranje direktorata policije za Vojvodinu

Akcija progresivne Vojvodine je 21. decembra 2022. godine učestvovala u javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o unutrašnjim poslovima u Novom Sadu. Smatramo da postojeći predlog sadrži neprihvatljive odredbe, posebno u vezi s video-nadzorom u javnom prostoru, rešenjima kojima se prikriva identitet službenih lica i narušava ustavna nepovredivost stana.

Članovima radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona predstavili smo naše predloge za reformu policije kroz njenu depolitizaciju, decentralizaciju, demilitarizaciju i dekriminalizaciju u oblastima: tužilačke istrage, poslova zaštite i spasavanja, direktorata policije, činova i zvanja.

1. Tužilačka istraga. U skladu s konceptom tužilačke istrage propisane Zakonikom o krivičnom postupku predlažemo da se zakon dopuni preciznom formulacijom o obaveznim odnosima između kriminalističke policije i javnog tužioca i sudova. Dosadašnja praksa je pokazala da istraga nije u rukama javnog tužioca i da kriminalistička policija nije direktno podređena i odgovorna javnom tužiocu kao organu nezavisne vlasti, već MUP-u kao organu izvršne vlasti, što u praksi dovodi do toga da Vlada Srbije zloupotrebljava kriminalističku policiju radi svojih političkih ciljeva, a javni tužilac je samo periferno uključen u svoj posao. Takođe je predloženo da se doda nova tačka s odredbom da su policijski poslovi: kontrola i nadzor privatnog obezbeđenja.

2. Poslovi zaštite i spasavanja. Zbog činjenice da vanrednim situacijama upravlja malobrojni menadžment u Sektoru za vanredne situacije u okviru MUP-a, koji uglavnom čine smenjeni policijski rukovodioci, smatramo da taj sektor ne može odgovoriti na izazove. Iz navedenih razloga predlažemo je da se ovi poslovi transformišu iz MUP-a u vladinu Direkciju za smanjenje rizika i upravljanje u vanrednim situacijama s nacionalnim trening centrom za vanredne situacije kojom bi upravljao profesionalni krizni menadžment u sistemu zaštite i spasavanja s osposobljenim ljudskim resursima – snagama za zaštitu i spasavanje, uz adekvatne institucionalno-organizacione i materijalno-tehničke resurse (raspoređenih prema utvrđenim mapama rizika), a policija bi u tome imala sporednu ulogu kroz spektar svoji izvornih poslova.

3. Direktorati policije za Vojvodinu i druge regione u Srbiji. AP Vojvodina, Grad Beograd i drugi regioni u Srbiji u sadašnjoj centralizovanoj organizaciji MUP-a nemaju mogućnost aktivnog učešća i nadzora u radu policije, iako su po prirodi stvari bolje upućeni u postupanje policije na lokalnom nivou nego MUP. Centralizovano i stereotipno praćenje stanja bezbednosti i planiranje mera na osnovu statističkih pokazatelja o učinjenim krivičnim delima i prekršajima koje evidentiraju MUP ili tužilaštva ni izdaleka ne odgovara stvarnom stanju bezbednosti u svakoj lokalnoj samoupravi. Stoga se ne može izvršiti stvarna procena ugroženosti i planirati aktivnost u interesu građana, koji se s ovim problemima svakodnevno suočavaju u mestima u kojima žive.

Policijska delatnost u vreme istinske autonomije Vojvodine bila je organizaciono i upravljački decentralizovana kroz Pokrajinski sekretarijat unutrašnjih poslova (PSUP) i zasnivala se na preventivnom i partnerskom radu policije i građana, čime je rešavanje bezbednosnih problema u zajednici imalo suštinski smisao. Iz navedenog Akcija progresivne Vojvodine predlaže da se u okviru Direkcije policije implementira nova organizaciona jedinica: direktorat policije. Uspostavljanje direktorata policije za područje AP Vojvodine, Grada Beograda, Šumadije, Južne i Istočne Srbije predstavljalo bi unapređeni ideal policijskog rada u lokalnoj zajednici zasnovan na ideji da policija i građani rade zajedno i da na kreativne načine rešavaju specifične probleme u svojim lokalnim zajednicama, naročito u sferi bezbednosti stanovanja, bezbednosti saobraćaja, bezbednosti škola, suzbijanja zloupotrebe droge, kao i drugih oblika socijalne patologije.

Reč je o koncepciji kojom se pomera fokus policijskog delovanja s reagovanja na prijave građana na proaktivno rešavanje njihovih problema u lokalnoj samoupravi koji među njima izazivaju strah i zabrinutost i ometaju njihove svakodnevne aktivnosti.

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *