Akcija progresivne Vojvodine podržava javno obraćanje žena u okviru akcije „Nisam prijavila“

Akcija progresivne Vojvodine podržava javno obraćanje žena u okviru akcije „Nisam prijavila“

 

 

Akcija progresivne Vojvodine podržava javno obraćanje više od 20.000 žena koje su putem akcije #NisamPrijavila saopštile zbog čega nisu prijavile zlostavljanje koje se dogodilo ranije u njihovom životu. Nažalost, u našem društvu postoje muškarci, ali i žene, koji još uvek opravdavaju nasilje i staju na stranu nasilnika umesto da zaštite žrtve. Zbog toga se, između ostalog, žrtve i ne usuđuju da prijave nasilje kojem su izložene.

APV se zalaže za osnaživanje institucija i jačanje sistema podrške žrtvama porodičnog nasilja, za uvođenje rodno osetljive statistike u različitim oblastima društvenog života, koja bi u datoj situaciji pomogla da se ustanovi stvaran broj žrtava nasilja. U okviru mehanizama za podsticanje rodne ravnopravnosti u društvu potrebno je posvetiti posebnu pažnju položaju žena u kriznim situacijama i ženama koje pripadaju osetljivim društvenim grupama.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *