Akcija progresivne Vojvodine na tribini u Novom Sadu predstavila program reforme MUP-a

Akcija progresivne Vojvodine na tribini u Novom Sadu predstavila program reforme MUP-a

Nakon što je izložio brojne nedostatke i probleme u radu policije u Srbiji, Velimir Kovačević je na dobro posećenoj tribini Kakva nam je policija u Vojvodini potrebna? završio svoju diskusiju konkretnim predlozima reforme Ministarstva unutrašnjih poslova:

„Akcija progresivne Vojvodine u cilju decentralizacije, depolitizacije, demilitarizacije i dekriminalizacije policije predlaže reformu MUP-a na način da se za područje AP Vojvodine, ali i za druge regione u Srbiji, formira Direktorat policije u okviru Direkcije policije koja postoji u MUP-u, koji bi operativno i funkcionalno bio nadležan za policijske uprave na području Vojvodine jer je praksa pokazala da se bezbednosni problemi ne mogu rešavati daleko od svog izvora. Takođe smatramo da, zbog postojećeg principa tužilačke istrage u našem krivičnom zakonodavstvu, kriminalistička policija, koja se sada nalazi u sastavu MUP-a, organu izvršne vlasti Vlade Republike Srbije, treba da organizaciono i funkcionalno pripadne javnom tužilaštvu kao nezavisnoj grani vlasti jer u kriminalističkim istragama postupa i izvršava naloge tužioca, a ne ministra unutrašnjih poslova. Isto tako, zalažemo se za to da Sektor za zaštitu i spasavanje, koji se nalazi u sastavu MUP-a, bude transformisan u posebnu direkciju vlade za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama sa svojim trening centrom za obuku kadrova. Praksa je pokazala da sadašnja organizacija Sektora za zaštitu i spasavanje ni kadrovski, ni organizaciono ni materijalno-tehnički ne može odgovoriti izazovima vanredne situacije koje su u poslednjih 50 godina deset puta učestalije i obimnije.“

Tamara Spaić, novinarka i aktivistkinja organizacije „Žene u crnom“ govorila je o tome kako policija u Srbiji dopušta da se svakodnevno vrši nasilje prema aktivistima organizacija čije delovanje nije po volji vlasti, kao i o slučajevima kad je policija namerno kompromitovala istrage ubistava novinara (npr. Slavka Ćuruvije), zbog čega pravi krivci, verovatno, neće biti pravosnažno osuđeni.

Uglješa Bokić, novinar Cenzolovke i nekadašnji policijski inspektor, uključio se u diskusiju o predlozima Akcije progresivne Vojvodine rekavši da u načelu podržava predlog i ukazao na to da je naročito velik problem kriminalizacija rukovodećih struktura MUP-a.

Aleksandar Jovanović je u uvodnom obraćanju naglasio kako se kroz istoriju pokazalo da su bezbednost i sigurnost pojedinca unutar zajednice preduslov za opšti društveni napredak i razvoj ljudskih prava i sloboda.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *